"Doświadczenie rodzi prawa, nigdy znajomość praw nie poprzedza doświadczenia." - Antoine de Saint- Exupéry (1900-1944)

ADRES

02-535 Warszawa
ul. Łowicka 51 lok. 42
e-mail: info@zp.info.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE

Informacja o zmianie wysokości składki członkowskiej

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2018 r. składka członkowska wynosi 100 zł/rok