"Doświadczenie rodzi prawa, nigdy znajomość praw nie poprzedza doświadczenia." - Antoine de Saint- Exupéry (1900-1944)

ADRES

02-535 Warszawa
ul. Łowicka 51 lok. 42
e-mail: info@zp.info.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE

Aktualności

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe na Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim [załącznik]

Rekrutacja na studia podyplomowe z zamówień publicznych pod patronatem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Konsultantów Zamówień Publicznych.

Studia będą prowadzone w Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów uwzględnia nową ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Informacje o rekrutacji